Probeer een eScan product voor 30 dagen


 

Vul dit formulier in: u krijgt een product download link en kan GRATIS gedurende 30 dagen testen. U kunt hier ook de GRATIS eScan Anti-Virus Toolkit downloaden. Gelieve het vakje voor akkoord met de verweking van persoonsgegevens aan te vinken.

 

Uw persoonsgegevens worden door Q-Project verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw bestelling/aankoop, en voor direct marketing om u nieuwe producten of diensten aan te bieden op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op info@q-project.be. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of vragen van ze over te dragen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel). Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vindt u op http://www.q-project.be.


Persoonlijke informatie


Product informatie